Biyoloji Fakültesi

Eğitim kalitesi göz önüne alındığında biyoloji fakültesinde en iyi eğitim ve olumlu koşullar düşünüldüğünde Odessa üniversitesinde lisans okumak son derece avantajlı bir durum olacaktır.

Biyoloji Fakültesi

Fakültede, 7 profesör dâhil olmak üzere, 17 doktor, 53 bilim adayı ve 32 bilim asistanını içeren 82 üyeli bir eğitim kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte’de 1.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır.

Fakülte Lisans ve Master öğrencilerini gündüz zamanlı ve ilgili dallarda, “Biyoloji” ile “Mikrobiyoloji ve Viroloji” Uzmanlık konularında hazırlamakta olup, Üniversite’nin diğer enstitüleri ve fakültelerindeki öğrencilerin biyoloji ve medikal konulardaki hazırlığını sağlamaktadır. Hayati Etkinlikler Konusunda Medikal Bilgi ve Güvenlik konularında, Hidrobiyoloji ve Genel Ekoloji Bölümü, Üniversite’de ortaktır. Uzmanlar şu Uzmanlık dallarında hazırlanmaktadır: zooloji, botanik, insanlar ve hayvanlar fizyoloji, genetik ve moleküler biyoloji, biyokimya, hidrobiyoloji ve genel çevre bilim, mikrobiyoloji ve viroloji.

Bilimsel Etkinlik

Bilimsel etkinlikler Fakülte bölümlerinin kıdemli öğretmenleri ve bilimsel asistanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Güney-Batı Ukrayna’nın biyoçeşitliliğinin kompleks araştırmaları ve ekolojik araştırmalar gelenekseldir. Dniester ve Tyligul arasındaki bölgedeki bitkilerin yaygın türleri (Danışman – as. Prof. Shvetz G. A.) ortaya çıkarılmıştır.Neogobius melanostomus’un biyolojisi ve ekoljisi (çevre bilimi) esasıyla, doğadaki insan etkisinin sonucu, aktif olarak yeni ekolojik koşullarda yaşayan demfish’lerin adaptasyon mekanizmaları gözlenmiştir (denetmen – as. Prof. Zamarov V. V.).

Ukrayna’nın Güneyindeki göçmen kuşların olduğu bölgelerin ağı belirlenmiştir. Doğal patojen enfeksiyonların görülmesine yol açan kuşlardaki virüslerin ve onların parazitlerinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Zmeiny Adasındaki hayvanların çeşitliliğinin veri tabanı oluşturulmuştur (denetçiler – Prof. Ivanytza V.O., prof. Stoylovskiy V.P.). Hayati etkinlik mekanizması ve organizmaların adaptasyonu konularındaki araştırmalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, kromozom olmaksızın, DNA’nın pitopatojen bakteri Erwinia carotovora’da geniş oranda yayıldığı belirtilmiştir.

Plazmidli suşları tanımlamaya yarayan yeterli yöntemleri önermiştir (denetmen – Prof. Dr. Ivanitza V. O.). Olumsuz çevre koşullarındaki en çok ortak adapte olmuş allel genlerinin seçimiyle nüfus bireyleri oluşturulmuş adaptasyonel genler kompleksi anlayışı Prof. V. M. Totsky tarafından önerilmiş olup, deneysel olarak bir zemin kazanmıştır.

Fakülte bilim adamları, her zaman pratik bölgesel ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bitki ve toprakta patojen asma pamukçuk bakterisini saptamak için moleküler ve biyolojik tanı teknolojisi çalışılmıştır. Parazit sinek larvalarını yok etmek için entomopatojen preparasyon sferolarvisid üretim biyo teknolojisi (danışman – prof. Ivanitza V. O.) çalışılmıştır. Bu, fiziksel seramik veya kimyasal özelliklere rağmen, implantasyon tıbbi yapay uzuvları kapsayan elmas varlığını implante desene (danışman – prof Karpov LM) cevap olarak lökosit miktarının azaldığı belirtilmiştir. Odessa ve Odessa bölgesinin doğal ve korunmuş fonunun envanteri yapılmıştır (danışman – prof. Stoylovskiy V.P.). Orman bölge ekonomisinde yeşil örtü ve tanıtımı için perspektif olan bitki türleri belirtilmiştir (danışman – prof. Shvets G. A.). Zmeiny Island da, bölgede dip balıkları taksonomik kompozisyonu ilk kez incelenmiştir. Ukrayna’nın en büyük gölü olan Tuna Gölleri hidro-ekolojik izlemesi, bölgede ilk defa yürütülmektedir (danışman – prof. Zamorov V. V.).

Eğitici ve deneysel fakülte üsleri bulunmaktadır: ONU Zooloji Müzesi (Başkan– PhD. V. O. Lobkov), ONU Botanik Bahçesi (Başkan – prof. O. M. Slusarenko) ve ONU Hidrobiyolojik İstasyon (Başkan – O. O. Kovtun). Ukrayna’ nın ulusal mülkleri olan, sertifikalara sahip, ekolojik biyoteknoloji mikroorganizma suşları ve Herbaryum için yararlı olan deniz koleksiyon fakültede saklanmaktadır.

DK Zabolotny NASU Mikrobiyoloji ve Viroloji Enstitüsü, Ukrayna Rehabilitasyon Bilimsel İncelenme Enstitüsü ve Ukrayna Sağlık Resort MDH, Bilimsel Ekolojik Tıp Enstitüsü, Ukrayna Su Taşımacılığı Havza Sağlık Epidemiyoloji İstasyonu ve UAAS Seleksiyon ve Genetik Enstitüsü, Ukrayna Tarım Politikası Bakanlığı Odessa Güney Denizcilik Balıkçılık ve Oşinografi Bilim ve İnceleme Enstitüsü ve UAAS Mahsül üretimine dair Güney Biyoteknoloji Merkezi arasında işbirliği konusunda anlaşmalar vardır. Genetik ve Moleküler Biyoloji Bölümü Dalı Güney Biyoteknoloji Merkezi üzerinden çalışmaktadır. Bilimsel mühendislik merkezi “Vodoobrobka” PCI NASU ve Odessa bölgesi AIDS tanı ve merkezi immünite-viroloji laboratuarında Mikrobiyoloji ve Viroloji Bölümü SES dalı oluşturulmuştur.
Kültürel Etkinlikler
Biyoloji fakültesi bilimsel öğrenci, lisansüstü öğrenci ve genç bilim adamları derneği fakültede çalışmaktadır ve düzenli olarak Uluslar arası “Biyoçeşitlilik, Ekoloji, Evrim, Adaptasyon” konferansını düzenlemektedirler. Ekim ayında birinci sınıf öğrencileri geleneksel olarak belirlenir. Tematik olarak foto sergileri öğrencilerin yaşamlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Fakülte günü de Nisan ayında kutlanmaktadır.

Fakülte Tarihçesi

Emperor Novorossia Üniversitesi’nin kurulduğu tarihte ilk olarak fakültede 13 Mayıs 1865 tarihinde – Zooloji, Karşılaştırmalı Anatomi ve Fizyoloji, Botanik Bölümü – kurulmuştur. Bu tarihten sonra ilk yıllarda biyolojik bilimin gelecekteki gelişim esasının oluşumunda ve bilimsel çalışmaların oluşumunda önemli bir rol ünlü bilim adamları ile bağlantılıdır: I. I. Mechnikov – zoolog ve antropolog, L. S. Tsenkovsky – botanikçi ve mikrobiyolog, I. M. Sechenov – fizyolog ve O. O. Kovalevsky – embriyolog.

Biyoloji bilim dallarının öğretim yöntemleri ve öğretim sürecinin bilim araştırma geliştirmesine birçok bilim adamı ve öğretmen büyük katkıda bulunmuştur: akademisyen V. V. Zalensky, Profesör Ya. N. Lebedinsky, P. N. Buchinsky, B. F. Verigo, V. V. Polovtsov, Z. M. Repiachov, B. B. Hrynevetskyi, E. I. Synelnikov, L. I. Rubenchik, USSR Fen Akademisi akademisyeni D. K. Tretyakov ve V. I. Lipsky vs. Bölge ve Karadeniz bitki ve hayvan incelemelerine büyük önem verilmiştir. Üniversite Zooloji Müzesi (1865), Herbaryum (1865), Botanik Bahçesi (1867) kurulmuştur. Üniversitenin tasfiyesi nedeniyle 1920’ den 1933’ e Bölümler enstitü içerisinde yer almıştır. Modern biyokimya fakültesi 1933 de kurulmuştur.

Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında biyoloji fakültesi dâhil eğitim sürecinin devam ettiği Bayram-Ali’ ye taşınmıştır. Aynı zamanda birçok öğrenci ve eğitmen kendi vatanlarını savunmak için gönüllü olarak gitmiştır ve cesur kahramanlar olarak ölmüştür. Fakülte Dekanı G. I. Konoplev, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı O. K. Makarov, Dekan yardımcısı Z. I. Ditchuk ve birçoğu ölenler arasındaydı.

1955 yılından beri fakülte Shampansky lane 2’de yeni binada bulunmaktadır. Çalışanlar arasında rektörleri hatırlamaktayız: Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi üyesi N. A. Savchuk, P. L. Ivanchenko, S. I Lebedev; Biyoloji Fakültesi Profesör – Dekanları: F. M. Porodko, A. I. Vorobiova, I. I. Pogrebniak, V.G. Tkachenko, V. S. Chepurnov, F. S. Zambriborsch, V. D. Taranenko; Profesörler – O. R. Prendel, S. A. Nikitin, Kazachskaya SSR üyesi D. L. Shamisa, USSR fahri bilim işçisi V. P. Tulchinskaya, G. A. Borovikova ve diğerleri. Günümüzde fakültede sekiz bölüm vardır.

#ukraynadaeğitim #ukraynaüniversiteleri #ukraynadaüniversite #ukraynaüniversiteleri #yurtdışındaüniversiteeğitimi #ukraynaüniversite #biyolojifakültesi #odessadabiyoloji

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!